Förskolan Gamla Kalmarvägen 5a

Fakta

Område/stadsdel:  Slaka
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 24
Avdelningar: Lyckhem

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Gamla Kalmarvägen 5A
Postadress: Förskolan Gamla Kalmarvägen 5a
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-26 37 51
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fsklyckhemsvagen
Förskolechef: Pia Bruhn
Telefon:
013-26 34 08