Förskolan Lindsdalsgatan 5

Fakta

Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 24
Avdelningar: Bamse 3-5 år, Lille skutt 1-3 år

Beskrivning

Midsommargårdens förskola ligger naturnära med skogen alldeles inpå knuten. Det är en av våra minsta förskolor med ca 25 barn.

Barngruppen organiseras i mindre grupperingar under en stor del av dagen för att ge barnen bästa möjligheterna att få bli lyssnade på, ges inflytande och ett lärande i meningsfulla sammanhang.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Lindsdalsgatan 5
Postadress: Förskolan Lindsdalsgatan 5
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 69 04
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fsklindsdalsgatan5
Förskolechef: Jeanette Hellström
Telefon:
013-26 36 57

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

74,8
Lärande och utveckling

72,7
Trygghet och trivsel

78,4