Förskolan Kärrsundsgatan 1

Fakta

Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 33
Avdelningar: Södra Flygeln, Norra Flygeln

Beskrivning

Hos oss på Kärrsund finns barn i åldrarna 1-5 år som är uppdelade i flera grupper i den Norra- och Södraflygeln. Vi använder oss av ett temainriktat arbetssätt som utgår från barnens intresse, nyfikenhet och funderingar.

Vi vill att trygghet, glädje, lek, och lärande ska genomsyra vår verksamhet i god samverkan med vårdnadshavare. Vår verksamhet sker dagligen både inom- och utomhus.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Kärrsundsgatan 1
Postadress: Förskolan Kärrsundsgatan 1
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 69 63
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskkarrsundsgatan1
Förskolechef: Elin Adborn
Telefon:
013-20 53 03

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

86,4
Lärande och utveckling

85,4
Trygghet och trivsel

88,0