Förskolan Anders väg 18

Fakta

Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 33
Avdelningar: Blåklockan, Solrosen

Beskrivning

Alkojans förskola ligger naturskönt med omedelbar närhet till grönområden och Göta kanal.
Förskolan har två avdelningar som har ett nära samarbete, båda avdelningarna är organiserade 1-5år.

Vi ser barns möjligheter och tillgångar och planerar vår verksamhet utifrån deras intressen och behov. Temaarbete är centralt i verksamheten.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Anders väg 18
Postadress: Förskolan Anders väg 18
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 67 45
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskandersvag18
Förskolechef: Jeanette Hellström
Telefon:
013-26 36 57

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

82,9
Lärande och utveckling

82,3
Trygghet och trivsel

83,8