Förskolan Norra Cloettavägen 40

Fakta

Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 83
Avdelningar: Grupp 1, Grupp 3, Grupp 4, Grupp 5, Grupp 2

Beskrivning

Cloettavägens förskola öppnade våren 2017. En trivsam byggnad i två plan med moderna och ändamålsenliga lokaler. Förskolan har fem avdelningar och arbetar i åldersindelade grupper för att erbjuda optimala lärmiljöer.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Norra Cloettavägen 40
Postadress: Förskolan Norra Cloettavägen 40
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 68 43
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fsknorracloettavagen40
Förskolechef: Marita Skult
Telefon:
013-20 68 17

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

83,5
Lärande och utveckling

82,7
Trygghet och trivsel

84,7