Förskolan Knopvägen 4

Fakta

Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 54
Avdelningar: Solen, Månen, Stjärnan

Beskrivning

Förskolan Knopvägen 4 är en förskola med tre avdelningar runt en gemensam lekhall. Förskolan är belägen i ett naturskönt område med omedelbar närhet till grönområden.

Vi vill att trygghet, glädje, lek, och lärande ska genomsyra vår verksamhet i god samverkan med vårdnadshavare.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Knopvägen 4
Postadress: Förskolan Knopvägen 4
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 63 25
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskknopvagen4
Förskolechef: Elin Adborn
Telefon:
013-20 53 03

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

84,1
Lärande och utveckling

85,7
Trygghet och trivsel

81,5