Förskolan Evastigen 47

Fakta

Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 76
Avdelningar: Saturnus, Tellus, Jupiter, Neptunus, Mars

Beskrivning

Evastigen är en stor förskola som ligger centralt i Ljungsbro. Vi arbetar i åldersindelade grupper för att erbjuda optimala lärmiljöer där förskolan strävar mot maximalt lärande.

Vi vill att trygghet, glädje, lek, och lärande ska genomsyra vår verksamhet i god samverkan med vårdnadshavare.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Evastigen 47
Postadress: Förskolan Evastigen 47
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 53 47
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskevastigen47a
Förskolechef: Elin Adborn
Telefon:
013-20 53 03

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

80,1
Lärande och utveckling

79,9
Trygghet och trivsel

80,4