Förskolan Myrsättersgatan 28

Fakta

Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 37
Avdelningar: Trollet, Draken

Beskrivning

Sagolundens förskola ligger i anslutning till Brunnbyskolan. Förskolan har ett naturligt och nära samarbete med skolan och använder den gemensamma utemiljön i vardagen.

Förskolan har två avdelningar som har ett nära samarbete, båda avdelningar är organiserade 1-5 år.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Myrsättersgatan 28
Postadress: Förskolan Myrsättersgatan 28
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-26 32 94
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskmyrsattersgatan28
Förskolechef: Jeanette Hellström
Telefon:
013-26 36 57

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

89,0
Lärande och utveckling

87,6
Trygghet och trivsel

91,2