Förskolan Sportvägen 1

Fakta

Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 54
Avdelningar: Guldlock, Rödluvan 1-3 år, Bamse 1-3 år, Nalle Puh 4-5 år

Beskrivning

Vi har en stor gård med olika lek ytor, mycket gräs, asfalterade cykelbanor, klätterställning med rutschkana och sandlådor. Gården angränsar också till Ljungsbro skola där vi också kan ta vara på de olika lekmöjligheterna bl.a. motorikbana.

Vi tar vara på vår fina natur runt om oss, promenader/utflykter med olika upplevelser bl.a. Göta kanal, skogen och andra lekplatser. Vi har också närhet till bibliotek och centrala Ljungsbro som barnen får uppleva.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Sportvägen 3
Postadress: Förskolan Sportvägen 1
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-26 37 93
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fsksportvagen1
Förskolechef: Marita Skult
Telefon:
013-20 68 17

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

79,0
Lärande och utveckling

78,6
Trygghet och trivsel

79,7