Förskolan Källgårdsvägen 1

Fakta

Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 66
Avdelningar: Bojen, Ankaret, Ekan, Seglet, Kompassen

Beskrivning

Vreta förskola öppnade våren 2016 och ligger i direkt anslutning till Vreta Klosters skola. En trivsam byggnad i två plan som passar in i omgivningen, och som samtidigt kan erbjuda moderna och ändamålsenliga lokaler för förskolebarn.

Förskolan har fem avdelningar där barnen är åldersindelade.
I närområdet finns bergsslussar och stora grönområden.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Källgårdsvägen 1
Postadress: Förskolan Källgårdsvägen 1
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 76 01
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskkallgardsvagen1
Förskolechef: Jeanette Hellström
Telefon:
013-26 36 57

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

83,9
Lärande och utveckling

84,2
Trygghet och trivsel

83,4