Förskolan Klockaregården 36

Fakta

Område/stadsdel:  Skäggetorp
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 25
Avdelningar: Klockaregården

Beskrivning

På förskolan Klockaregården 36 arbetar vi aktivt med barns språkutveckling, barns lärande genom lek, barns rörelse och pedagogisk dokumentation.

Omtanke som känns
Kompetens som når fram
Engagemang som syns
Erfarenhet som märks

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Klockaregården 36
Postadress: Förskolan Klockaregården 36
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-26 35 83
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskklockaregarden36
Förskolechef: Eva Westergren Karlsson
Telefon:
013-20 72 71

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

89,2
Lärande och utveckling

86,7
Trygghet och trivsel

93,3