Förskolan Fogdegatan 60A

Fakta

Område/stadsdel:  Skäggetorp
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 55
Avdelningar: Västra, Östra, Norra, Fogdegatan 60B

Beskrivning

På förskolan Fogdegatan 60A arbetar vi aktivt med barns språkutveckling, barns lärande genom lek, barns rörelse och pedagogisk dokumentation.

Omtanke som känns
Kompetens som når fram
Engagemang som syns
Erfarenhet som märks

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fogdegatan 60A
Postadress: Förskolan Fogdegatan 60A
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-26 35 21
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskfogdegatan60a
Förskolechef: Eva Westergren Karlsson
Telefon:
013-20 72 71