Förskolan Skattegården 72A

Fakta

Inriktning:  Mobil förskola
Område/stadsdel:  Skäggetorp
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 100
Avdelningar: Diamanten, Silverstjärnan, Pärlan, Guldhjärtat, Mulle Meck Mobil förskola

Beskrivning

Skattegårdens förskola - "En förskola för alla, där människor och kunskap växer"
Vi välkomnar alla barn oavsett bakgrund, färdigheter och behov. Vi ser olikheter som en tillgång och vi visar varandra intresse, empati, respekt och acceptans.

Förskolan består av fem avdelningar, varav den ena, avdelning Mulle Meck, är en mobil avdelning.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Skattegården 72A
Postadress: Förskolan Skattegården 72A
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-26 36 41
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskskattegarden72a
Förskolechef: Linda Østergaard Hansen
Telefon:
013-29 48 21