Förskolan Pärlan (SKÄ)

Fakta

Område/stadsdel:  Skäggetorp
Utförare:  Fristående
Antal barn: 22
Avdelningar: Pärlan

Beskrivning

Välkommen till förskolan Pärlan i Skäggetorp. En förskola som drivs av Svenska kyrkan.

Här hittar du 20 barn och fyra pedagoger som möter barnen med stor kompetens och mycket omtanke. Barngruppen delas in i mindre grupper.
Förskolans arbetssätt är projektorienterat och som ett led i att utveckla barnens självkänsla och lärande dokumenteras verksamheten kontinuerligt.

För mer och utförlig information välkommen in på vår hemsida
https://www.svenskakyrkan.se/linkoping/parlan

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Skäggetorps Centrum 20A
Postadress: Skäggetorps centrum 20A
580 09 LINKÖPING
Telefon: 013-20 51 08
E-post: pia.stromqvist@svenskakyrkan.se
Webbplats: https://www.svenskakyrkan.se/linkoping/parlan
Förskolechef: Pia Strömqvist
Telefon:
013-20 78 02

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

93,1
Lärande och utveckling

92,3
Trygghet och trivsel

94,4