Förskolan Skattegården 72B

Fakta

Område/stadsdel:  Skäggetorp
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 98
Avdelningar: Månen, Planeten, Solen, Stjärnan, Galaxen, GARANTIPLATS grupp 1, GARANTIPLATS grupp 2, GARANTIPLATS grupp 3

Beskrivning

Vid frågor kontakta bitr förskolechef Linda Östergaard Hansen tel. 013-294821

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Skattegården 72B
Postadress: Förskolan Skattegården 72B
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 72 74
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskskattegarden72b
Förskolechef: Linda Østergaard Hansen
Telefon:
013-29 48 21

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

82,0
Lärande och utveckling

79,8
Trygghet och trivsel

85,6