Förskolan Lingonvägen 46

Fakta

Område/stadsdel:  Sturefors
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 40
Avdelningar: Vargklämman 3-5 år, Björngrottan 1-3 år

Beskrivning

Välkommen!
Vår vision
"En förskola för alla där kunskap och människor växer"
"Engagemang- Kompetens-Arbetsglädje"

Vi arbetar aktivt med att vår vision ska synas o genomsyra vårt arbete i verksamheten.

Vi satsar på att utveckla utomhusmiljön på våra förskolor för att skapa en mer lärande miljö och lustfylld utevistelse.

Förskolor Sturefors - Det självklara valet!

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Lingonvägen 46
Postadress: Förskolan Lingonvägen 46
581 81 LINKÖPING
Telefon: 072-227 26 48
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fsklingonvagen46
Förskolechef: Marie Sturehed
Telefon:
013-20 55 02

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

87,2
Lärande och utveckling

86,4
Trygghet och trivsel

88,7