Förskolan Stureforsvägen 1

Fakta

Område/stadsdel:  Sturefors
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 47
Avdelningar: Humlegården, Snickargården

Beskrivning

Välkommen!
Vår vision
"En förskola för alla där kunskap och människor växer"
"Engagemang- Kompetens-Arbetsglädje"

Vi arbetar aktivt med att vår vision ska synas o genomsyra vårt arbete i verksamheten.

Vi satsar på att utveckla utomhusmiljön på våra förskolor för att skapa en mer lärande miljö och lustfylld utevistelse.

Förskolor Sturefors - Det självklara valet!

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Stureforsvägen 1
Postadress: Förskolan Stureforsvägen 1
581 81 LINKÖPING
Telefon: 072-221 35 19
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskstureforsvagen1
Förskolechef: Marie Sturehed
Telefon:
013-20 55 02

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

86,6
Lärande och utveckling

85,4
Trygghet och trivsel

88,7