Förskolan Passadvindsvägen 2

Fakta

Område/stadsdel:  Tallboda
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 40
Avdelningar: Gul, Röd, Blå, Grön

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Passadvindsvägen 2
Postadress: Förskolan Passadvindsvägen 2
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 74 49
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskpassadvindsvagen2
Förskolechef: Malin Hellström
Telefon:
013-26 36 31

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

73,8
Lärande och utveckling

76,5
Trygghet och trivsel

69,2