Förskolan Barnens Hus

Fakta

Inriktning:  Montessoripedagogik
Område/stadsdel:  Tannefors
Utförare:  Fristående
Antal barn: 30
Avdelningar: Blåbär, Lingon

Beskrivning

Välkommen till montessoriförskolan Barnens Hus.

På vår förskola finns en välutbildad och engagerad personal. Vi värnar om varje barns behov och intressen.

Här ges du som förälder möjlighet att påverka ditt barns vardag genom ett gemensamt engagemang kring barnet.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 37
Postadress: Nya Tanneforsvägen 37
582 42 LINKÖPING
Telefon: 013-12 85 88
E-post: barnenshus@spray.se
Webbplats: http://www.forskolanbarnenshus.com
Förskolechef: Susanne Rönnlund
Telefon:
013-12 85 88

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

90,3
Lärande och utveckling

87,2
Trygghet och trivsel

95,5