Förskolan Järnåldersgatan 27

Fakta

Område/stadsdel:  Ullstämma
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 46
Avdelningar: Svampen, Träklon, Kotten

Beskrivning

Förskolan Järnåldersgatan 27
Ett medvetet val.
Att välja förskola för ditt barn är ett viktigt beslut. Det handlar om att din son/dotter trivs, utvecklas och mår bra under sin förskoletid.

Vi på Blästad och Fredriksbergs förskolor är medvetna om att alla barn har olika kompetenser, kunskaper, färdigheter och har olika intressen och behov. Hos oss växer ditt barn i sin egen takt. Vår viktigaste uppgift som pedagoger är att stimulera, motivera och vägleda barnen i deras medfödda nyfikenhet i jakten på kunskap och utveckling. Vi stimulerar barnet till kunskap genom trygghet, respekt, engagemang och glädje.
Förskolan har skogen alldeles inpå knuten.
På vår förskola är leken viktig. Vi försöker anpassa miljön utifrån barnens behov och intresse. Vi vill ha en förskola som stimulerar till lek och lärande.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Järnåldersgatan 27
Postadress: Förskolan Järnåldersgatan 27
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 89 13
E-post: forskolablastadfredriksberg@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskjarnaldersgatan27
Förskolechef: Marie-Louise Persson
Telefon:
013-20 53 91

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

86,1
Lärande och utveckling

85,0
Trygghet och trivsel

88,0