Förskolan Bronsåldersgatan 50

Fakta

Område/stadsdel:  Ullstämma
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 40
Avdelningar: Röd, Blå

Beskrivning

Förskolan Bronsåldersgatan 50
Ett medvetet val.
Att välja förskola för ditt barn är ett viktigt beslut. Vi arbetar för att din son/dotter trivs, utvecklas och mår bra under sin förskoletid.

Vi på Blästad och Fredriksbergs förskolor är medvetna om att alla barn har olika kompetenser, kunskaper, färdigheter och har olika intressen och behov. Hos oss växer ditt barn i sin egen takt. Vår viktigaste uppgift som pedagoger är att stimulera, motivera och vägleda barnen i deras medfödda nyfikenhet i jakten på kunskap och utveckling. Vi stimulerar barnet till kunskap genom trygghet, respekt, engagemang och glädje.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Bronsåldersgatan 50
Postadress: Förskolan Bronsåldersgatan 50
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 55 98
E-post: forskolablastadfredriksberg@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskbronsaldersgatan50
Förskolechef: Marie Bjärud Karlsson
Telefon:
013-20 84 30

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

85,6
Lärande och utveckling

85,2
Trygghet och trivsel

86,2