Förskolan Alkottsgatan 33

Fakta

Område/stadsdel:  Vikingstad
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 47
Avdelningar: Skalman, Bamse, Lille Skutt

Beskrivning

Välkommen till Linköpings kommunala förskolor.

Oavsett ålder, intresse, färdigheter och behov är ditt barn alltid välkommet hos oss. Vi dokumenterar, utvecklar, följer en tydlig läroplan och har lång erfarenhet att dela med oss av.
Vi representerar Valkebo förskolor - där varje möte blir lärande - genom engagemang, glädje och proffessionalitet.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Alkottsgatan 33
Postadress: Förskolan Alkottsgatan 33
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 55 67
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskalkottsgatan33
Förskolechef biträdande: Josephine Diffner
Telefon:
013-20 60 00
Förskolechef: Kristina Stenberg
Telefon:
013-20 58 58

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

87,8
Lärande och utveckling

87,9
Trygghet och trivsel

87,6