Förskolan Villervalla

Fakta

Område/stadsdel:  Östra Valla / T1
Utförare:  Fristående
Antal barn: 18
Avdelningar: Villervalla T1

Beskrivning

Välkommen till Förskolan Villervalla, barnens förskola.
Villervalla är en föräldrakooperativ förskola på T1/Valla-området i Linköping. Personalen är mycket engagerad och har ett nära samarbete med föräldrarna.

Förskolan är belägen med närhet till många olika lekmiljöer.
Vår pedagogiska inriktning är natur, skapande, sång, musik och rörelse.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Westmansgatan 54
Postadress: Westmansgatan 54
582 16 LINKÖPING
Telefon: 013-27 42 01
E-post: Villervalla.forskola@bredband.net
Webbplats: http://www.villervallaforskola.se
Förskolechef: Hilde Styrenius
Telefon:
013274201

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

91,2
Lärande och utveckling

90,3
Trygghet och trivsel

92,7