Förskolan Ängeln

Fakta

Område/stadsdel:  Östra Valla / T1
Utförare:  Fristående
Antal barn: 21
Avdelningar: Vingen, Fjädern

Beskrivning

Hej och välkommen till förskolan Ängeln. En förskola som drivs av Svenska kyrkan.

Här hittar du 20 barn som tas om hand av 5 pedagoger som möter barnen med stor kompetens och mycket omtanke. Barngruppen är uppdelad i två grupper. De yngsta går på Fjädern och de äldsta på Vingen

Förskolans arbetssätt är projektorienterat och som ett led i att stärka barnens självkänsla och lärande dokumenteras verksamheten kontinuerligt.

För mer och utförlig information välkommen in på vår hemsida.
https://www.svenskakyrkan.se/linkoping/angeln

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Drabantgatan 37
Postadress: Drabantgatan 37, Box 2037
580 02 LINKÖPING
Telefon: 013-26 26 34
E-post: pia.stromqvist@svenskakyrkan.se
Webbplats: https://www.svenskakyrkan.se/linkoping/angeln
Förskolechef: Pia Strömqvist
Telefon:
013-20 78 02

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

89,5
Lärande och utveckling

89,8
Trygghet och trivsel

88,9