Förskolan Alsättersgatan 17B

Fakta

Område/stadsdel:  Ryd
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 38
Avdelningar: Cirkeln, Rektangeln, Kvadraten

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Alsättersgatan 17B
Postadress: Alsättersgatan 17B
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-26 27 42
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskalsattersgatan17B
Förskolechef: Karin Karlsson
Telefon:
013-29 49 76