Förskolan Nygårdsvägen 15

Fakta

Område/stadsdel:  Skäggetorp
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 104
Avdelningar: Månstenen, Kristallen, Smaragden, Diamanten, Safiren, Rubinen

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Nygårdsvägen 15
Postadress: Förskolan Nygårdsvägen 15
581 81 LINKOPING
Telefon: 013-20 74 33
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fsknygardsvagen15
Förskolechef: Eva Westergren Karlsson
Telefon:
013-20 72 71