Förskolan Teknikringen 18 Tiny Tots

Fakta

Område/stadsdel:  Lambohov
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 24
Avdelningar: 

Beskrivning

Välkommen till Tiny Tots
Vårt mål är att alla som vistas på förskolan Tiny Tots ska känna glädje och trygghet. Förskolan ska präglas av likavärde och hög kvalité och inspirera till utveckling och lärande, även i det engelska språket.

Personal och barn använder svenska och engelska i den dagliga verksamheten, och vi är ute varje dag i vår fina utemiljö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Teknikringen 18
Postadress: Förskolan Teknikringen 18
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-26 28 66
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskteknikringen18
Förskolechef: Gabriella Kindstrand
Telefon:
013-26 34 51

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

80,5
Lärande och utveckling

79,8
Trygghet och trivsel

81,6