Förskolan Mimergatan 13

Fakta

Område/stadsdel:  Vikingstad
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 34
Avdelningar: Dadda, Bobbo, Doddo

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Mimergatan 13
Postadress: Förskolan Mimergatan 13
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-29 49 80
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskmimergatan13
Förskolechef: Kristina Stenberg
Telefon:
013-20 58 58