Öppen förskola - Ekholmen

Fakta


Beskrivning

Välkommen till öppna förskolan

Öppna förskolan är en träffpunkt på familjecentralen i Ekholmen för föräldrar och barn 0-5 år.
Vi vill att öppna förskolan skall vara en positiv och trygg mötesplats med barnet och familjen i centrum.

Vi erbjuder en pedagogisk miljö, lätt tillgängligt stöd samt vara ett kunskaps och informationscenter.
Verksamheten är frivillig och avgiftsfri.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ekholmsvägen 7
Postadress: Öppen förskola Ekholmen
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 62 05
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fcekholmen
Förskolechef: Marie-Louise Persson