Öppen förskola - Lambohov

Fakta


Beskrivning

Välkommen till Familjecentralen i Lambohov

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Arrendegatan 92A
Postadress: Öppen förskola Arrendegatan 92, Lambohov
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 60 98
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fclambohov
Förskolechef: Ann-Catrine Östberg
Telefon:
013-20 61 55