Öppen förskola - Ljungsbro

Fakta


Beskrivning

Välkommen till Familjecentralen DROPPEN i Ljungsbro (samma hus som vårdcentralen). Vår verksamhet är en mötesplats för alla vuxna och barn 0-5 år. Målet är att ge stöd i föräldraskapet och att följa barns utveckling och hälsa.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Evastigen 9
Postadress: Öppen förskola - Ljungsbro
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 67 25
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fcljungsbro
Förskolechef: Marita Skult
Telefon:
013-20 68 17