Öppen förskola - Skäggetorp

Fakta


Beskrivning

Välkommen till Skäggetorps familjecentral (i Skäggetorps Centrum)!
Vår verksamhet, som är frivillig och gratis är en mötesplats för föräldrar och barn mellan 0-5 år.
Vi bedriver Öppen Förskola, barnavårdscentral och social rådgivning.

Vi planerar vår verksamhet utifrån våra besökares behov.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Skäggetorps Centrum 1A
Postadress: Öppen förskola - Skäggetorp
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 58 74
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fcskaggetorp
Förskolechef: Eva Westergren Karlsson
Telefon:
013-20 72 71