Sportis Lambohov

Fakta

Område/stadsdel:  Lambohov
Utförare:  Enskild

Beskrivning

Barn som går i årskurs 4 till 6 är välkomna till Sportis i Lambohov på Tröskaregatan 77. Sportis erbjuder fritidsaktiviteter varje dag med fokus på rörelse utifrån barnens önskemål, förutsättningar och behov.

Barnen kan göra många andra saker då Sportis erbjuder andra uttrycksformer såsom musik, bild och form, film, naturupplevelser och utflykter.
Med barnens fantasi, egna drivkraft och personalens inspiration skapas möjligheter till aktiviteter inne och ute, både organiserat och spontant. Aktiviteterna genomförs både i fritidslokalen, idrottshallen och vid andra aktivitetsytor som ligger i närområdet. Barnen kommer också ha möjlighet att få hjälp med läxor av lärare och lärarstudenter.
Varje dag erbjuds ett gott och nyttigt mellanmål som ska vara ett så miljövänligt alternativ som möjligt.
På lov och studiedagar har barnen möjlighet att vara på Sportis hela dagen. Då erbjuder Sportis extra roliga aktiviteter och utflykter. Titta gärna in i kalendern för att se vad som händer i verksamheten.
Hjärtligt välkomna!

Kontaktuppgifter

Rektor: Patrik Stålhammar
Telefon:
073-368 10 68