Öppen fritidsverksamhet Tallboda

Fakta

Område/stadsdel:  Tallboda
Utförare:  Kommunal

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Medvindsvägen 33A
Postadress: Öppen fritidsverksamhet Tallboda
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 71 89
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fritallboda
Rektor: Monica Långström
Telefon:
013-20 57 77