Öppen fritidsverksamhet Tannefors

Fakta

Område/stadsdel:  Tannefors
Utförare:  Kommunal

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 78
Postadress: Öppen fritidsverksamhet Tannefors
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 79 40
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fritannefors
Rektor: Jessica Wågh
Telefon:
013-20 73 41