Öppen fritidsverksamhet Tornhagen

Fakta

Område/stadsdel:  Gottfridsberg
Utförare:  Kommunal

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Stenbrötsgatan 5
Postadress: Öppen fritidsverksamhet Tornhagen
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 84 56
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fritornhagen
Rektor: Rose-Marie Angelöv
Telefon:
013-20 56 37