Öppen fritidsverksamhet Vikingstad

Fakta

Område/stadsdel:  Vikingstad
Utförare:  Kommunal

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Västerleden 1
Postadress: Öppen fritidsverksamhet Vikingstad
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 55 70
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/frivikingstad
Rektor: Sara Skagerström
Telefon:
013-20 55 61