Öppen fritidsverksamhet Vist

Fakta

Område/stadsdel:  Sturefors
Utförare:  Kommunal

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Stureforsvägen 1
Postadress: Öppen fritidsverksamhet Sturefors
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 55 18
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fristurefors
Rektor: Therese Aronsson Wickman
Telefon:
013-20 55 01