Öppen fritidsverksamhet Ånestad

Fakta

Område/stadsdel:  Vimanshäll
Utförare:  Kommunal

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Häggvägen 17A
Postadress: Öppen fritidsverksamhet Ånestad
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 88 33
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/frianestad
Rektor: Carolina Andersson
Telefon:
013-20 70 33