Öppen fritidsverksamhet Vreta Kloster

Fakta

Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
Utförare:  Kommunal

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Källgårdsvägen 1
Postadress: Öppen fritidsverksamhet Vreta Kloster
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 63 14
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/vretaklosterskola
Rektor: Karin Ström
Telefon:
013-20 52 16