Öppen fritidsverksamhet Ljungsbro

Fakta

Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
Utförare:  Kommunal

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Sportvägen 3
Postadress: Öppen fritidsverksamhet Ljungsbro
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 71 80
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/friljungsbro
Rektor: Jenny Lindvall
Telefon:
013-20 55 83