Öppen fritidsverksamhet Nykil

Fakta

Område/stadsdel:  Nykil
Utförare:  Kommunal

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Solvågsvägen 9
Postadress: Öppen fritidsverksamhet Nykil
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 54 70
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/frinykil
Rektor: Lena Norman