Öppen fritidsverksamhet Skeda

Fakta

Område/stadsdel:  Skeda
Utförare:  Kommunal

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Gamla Kalmarvägen 5
Postadress: Öppen fritidsverksamhet Skeda
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013- 502 51
E-post: skedaslakaskola@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/friskeda
Rektor: Jenny Lilja