Öppen fritidsverksamhet Askeby skola

Fakta

Utförare:  Kommunal

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Askeby Skola 1
Postadress: Öppen fritids Askeby skola 1
581 81 LINKÖPING
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/friaskeby