Öppen fritidsverksamhet Brokind-Sätra

Fakta

Område/stadsdel:  Brokind
Utförare:  Kommunal

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Melskogsvägen 32
Postadress: Öppen fritidsverksamhet Brokind-Sätra
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 54 82
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fribrokindsatra
Rektor: Anna Rosén
Telefon:
013-20 55 21