Öppen fritidsverksamhet Hagby

Fakta

Område/stadsdel:  Vimanshäll
Utförare:  Kommunal

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Skogsgatan 98
Postadress: Öppen fritidsverksamhet Hagby
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 62 55
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/frihagby
Rektor: Åsa Wallén
Telefon:
013-20 5312