Öppen fritidsverksamhet Kungsberget

Fakta

Område/stadsdel:  Innerstaden
Utförare:  Kommunal

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Drottningtorget 1A
Postadress: Öppen fritidsverksamhet Kungsberget
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 78 01
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/frikungsberget
Rektor: Jessica Wågh
Telefon:
013-20 73 41