Öppen fritidsverksamhet Kärna

Fakta

Område/stadsdel:  Malmslätt
Utförare:  Kommunal

Beskrivning

Den öppna fritidsverksamheten ger barn i mellanstadiet möjlighet att utveckla sina fritidsintressen tillsammans med andra barn under ledning av pedagoger

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Gamla Ledbergsvägen 14
Postadress: Öppen fritidsverksamhet Kärna
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-26 34 67
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/frikarna
Rektor: Helena Hadfy
Telefon:
013-20 52 03