Öppen fritidsverksamhet Himna

Fakta

Område/stadsdel:  Linghem
Utförare:  Kommunal

Beskrivning

Fr o m 1 juli 2013 finns den öppna fritidsverksamheten för 10-12-åringar på Himnaskolan.

Vi bedriver en varierande verksamhet för att tillgodose våra barns behov. Vi ger barnen möjlighet att utveckla sin kreativitet, fantasi och sociala förmåga.

Vi erbjuder barnen såväl styrda som spontana aktiviteter som utgår från barnens behov, egna önskemål och gruppens behov. På lovdagar passar vi på att åka iväg på utflykter och olika typer av aktiviteter. Stor vikt läggs på att få barnen att aktivt delta i planeringen av verksamheten.

Det finns en fastställd maxtaxa för fritidshem 6 -9 år. För den öppna fritidsverksamheten 10 - 12 år tas en halv maxtaxa ut. Avgiftens storlek bestäms av hushållets samlade bruttoinkomst. Flerbarnsrabatt finns. I avgiften ingår mellanmål varje dag och lunch på lovdagar samt kostnader för aktiviteter och verksamhet.

Öppettider ordinarie skoldagar:
måndag - fredag 14.45 - 17.00
Öppettider lovdagar: 8.00 - 17.00

Telefonnummer: 013-20 72 69

Anmälan görs via barnomsorg på webben.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Himnavägen 145
Postadress: Öppen fritidsverksamhet Himnaskolan
581 81 LINGHEM
Telefon: 013-20 72 69
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/frilinghem
Rektor: Lena Göterdal
Telefon:
013-20 57 41