Sportis Malmslätt

Fakta

Område/stadsdel:  Malmslätt
Utförare:  Enskild

Beskrivning

Välkommen till öppen fritidsverksamhet i Malmslätt

Kontaktuppgifter

Rektor: Patrik Stålhammar
Telefon:
073-368 10 68